Heritage in tourism/Dediščina v turizmu

Projekt mednarodnega sodelovanja šol

Partnerji:

  • Šolski center Srečka Kosovela Sežana-koordinatorka šola
  • SSŠ i gimanzija Petar Kočić Zvornik-partnrska šola
  • Agrupamento de Escolas de Barcelos-partnerska šola

Cilji:

  • povezava šole z lokalnim okoljem
  • valorizacija dediščine
  • izmenjava dobrih praks (raziskovanje, razvijanje idej, implementacija idej v okolje)
  • oblikovanje novih turističnih proizvodov

S projektom želimo utrditi partnersko mrežo med šolami in pripraviti partnerstvo na nove strateške projekte v okviru programa Erasmus+. Vzpostavljeno je projektno sodelovanje v E-twinningu. V okviru projekta je planiranih več srečanj partnerjev (oktober 2018, december 2018, januar 2018, februar 2018), na katerih bodo predstavljeni primeri dobrih praks.

 Maja Prešeren, koordinatorica projekta