Videokonferenca naravoslovcev

EDUKARST, 24.1.2017 – Videokonferenca naravoslovcev

Dijaki 2. letnika naravoslovnega modula smo se zadnje ure posvetili raziskovanju zelo zanimive vrste sesalcev, to so netopirji. Preučili smo njihov življenjski cikel, zgradbo telesa, spoznali pojem eholokacija in podrobneje opisali vrste netopirjev, ki se nahajajo v Sloveniji, zlasti v Škocjanskih jamah.

Netopirje smo opazovali najprej v Sežani ob mednarodni noči netopirjev (septembra), nato smo šli še na teren v Škocjanske jame (januar). V jami smo opazovali netopirje v fazi hibernacije in vzeli vzorce gvana. V raziskovanje smo vključili rezultate kemijske analize gvana netopirjev.

Vse zbrane podatke in ugotovitve smo združili v skupno Power Point predstavitev (klik – povezava), ki smo jo v torek, 24. 1. 2017, predstavili na videokonferenci. S partnerskimi šolami iz Francije, Italije in Kopra smo si v sklopu projekta Edukarst izmenjali pripravljene predstavitve in prisluhnili ugotovitvam ostalih.

Sodelovanje na videokonferenci je bila za vse dijake nova izkušnja, saj smo se prvič srečali s tovrstno obliko dela in posredovanja podatkov.

Eva Poklar, 2.ag