Razpis CLIL in VET

Šolski center Srečka Kosovela Sežana v letih 2018/19 ter 2019/20 sodeluje v strateškem partnerstvu Erasmus+ CLIL in VET.

Od 17. 10. 2018 do 20. 10. 2018 je v Nitri na Slovaškem potekal prvi mednarodni sestanke partnerjev. Sestanka so se udeležile profesorice angleškega jezika Jana Bele Lutman in Doris Furlan ter Erasmus koordinatorka Maja Prešeren. Na sestanku smo si partnerji razdelili obveznosti in določili roke za poročanje ter termine bodočih aktivnosti.

Prvo aktivnost poučevanja/usposabljanja (LTT) bo gostila  partnerska šola Istituto Istruzione Superiore ‘E. Majorana – A. Cascino’. Potekala bo od 18 .- 22. 3. 2019 na Sicilji v Italiji. V okviru mobilnosti bodo dijaki in učitelji:

 • spoznali CLIL metodo z udeležbo na predavanjih in delom v mešanih skupinah
 • predstavili in testirali do takrat razvite materiale
 • vzpostavili komuniciranje v angleškem jeziku med učnimi podjetji
 • izvedli »job-shaddowing« aktivnosti in anlizirali predavanja
 • izvedli delavnico » Možnost uporabe spletnih aplikacij z metodo CLIL in VET
 • izvedli evalvacijo aktivnosti

RAZPIS ZA UDELEŽBO-DIJAKI

Razpisujemo:

 • 4 mobilnosti za dijake

Pogoji za dijake:

 • aktivno sodelovanje v učnem podjetju
 • aktivno znanje angleščine
 • oddana prijava
 • pripravljenost gostiti tuje dijake na domu

Prijava naj vsebuje:

 • Europass življenjepis
 • Motivacijsko pismo
 • Dokazila o sodelovanju pri promocijskih aktivnostih šole

Dijake bodo spremljali profesorji, člani projektne skupine.

Prijave pošljite do 5. 12. 2018 na elektronski naslov: maja.preseren@gmail.com

Maja Prešeren, Erasmus koordinatorka