Podjetnost v gimnaziji

ŠC Srečka Kosovela Sežana je kot razvojna gimnazija vključena v projekt »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«, ki poteka od 2018 do 2022. 

V gimnazijah je odlično razvito pridobivanje akademskega znanja in razvijanje miselnih spretnosti. Namen projekta pa je okrepiti tudi podjetnostno kompetenco na vseh njenih področjih, kar bo dijakom omogočalo uporabo akademskega znanja v praksi v avtentičnih problemskih situacijah.

Izobraževanje za podjetnost pomeni razvijanje spretnosti in miselnosti dijakov, s katerimi bodo znali prepoznati in izkoristiti ponujene priložnosti, realizirati ustvarjalne ideje ter načrtovati in uravnavati procese, ki vodijo k zastavljenim ciljem.

Kompetenca podjetnosti je ena ključnih kompetenc, saj spodbuja osebnostni razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposljivost.

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo.

Alenka Kompare, za šolski razvojni tim