Obisk Bunčetove domačije

V sredo, 20. 6. 2018, so dijaki drugega in tretjega letnika programov aranžerski in ekonomski tehnik obiskali Bunčetovo domačijo v Dutovljah. Sprejela jih je predstavnica turističnega društva in jim predstavila delo in pomen društva za razvoj kraja.

Dijaki so si nato ogledali spominsko sobo pisatelja Borisa Pahorja, saj je ta kar 20 let ustvarjal v Dutovljah, v nekdanji gostilni Pri Marički. Tu so nastala tudi njegova najboljša dela.

Na dvorišču Bunčetove domačije so si ogledali še Pepin kraški vrt in Pepino zgodbo. Gre za vrtova, ki ju je Borut Benedejčič postavil na hortikulturnih razstavah v Veliki Britaniji in bil za obe postavitvi tudi nagrajen.  Vodička je poudarila pomen Benedejčičevih projektov za ohranjanje in zaščito naravne in kulturne dediščine ter ohranitev matičnega Krasa kot edinstvenega primera kulturne krajine, kjer se tradicija enači z visoko mero umetnosti in pripoveduje zgodbo kraškega človeka …

Dijaki so se seznanili z življenjem na Krasu nekoč, spoznali elemente tradicionalne kraške arhitekture in pestro rastlinstvo Krasa.