Kje končajo naši odpadki?

Dijaki 2. in 3. letnika aranžerskega in ekonomskega tehnika so si v sredo, 20. 6. 2018, ogledali Center za ravnanje z odpadki Sežana. Sprejela jih je naša bivša dijakinja Mojca Uršič. Predstavila jim je celotno pot odpadkov v njihovem centru – od vstopnega dela s kontrolo in tehtanjem do pretovorne postaje in odlagalnih polj.

Odlagališče v Sežana je trenutno v zapiranju, saj se nanj od 1. 1. 2016 odpadki ne odlagajo več.  Zakonodaja namreč prepoveduje odlaganje odpadkov na območju s kraškim terenom. Ostanek komunalnih odpadkov sedaj prevzema podjetje Kostak Krško, ki jih obdela (iz odpadkov izloči še plastiko, kovine …),  preostanek pa gre nato na odlagališče Trebnje.

Gospa Mojca Uršič je dijake opozorila, naj odpadke v čim večji meri ločujejo, predvsem pa naj živijo tako, da jih bodo ustvarili čim manj.