Seznanitev z rezultati spomladanskega roka poklicne in splošne mature 2018

Kandidati boste z rezultati letošnje poklicne mature seznanjeni v petek, 6. 7. 2018. Svečana podelitev maturitetnih spričeval bo potekala v veliki predavalnici Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana ob 9. uri.

Rezultati splošne mature bodo znani  v sredo, 11. 7. 2018. Svečana podelitev maturitetnih spričeval bo potekala v veliki predavalnici Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana ob 10. uri.

Vsi, ki boste v teh dneh odsotni, lahko za dvig spričevala in obvestila pooblastite ožje sorodstvo (starši, brat/sestra). Na hrbtni strani pooblastila, ki ga prinesejo pooblaščenci s seboj, naj bo fotokopija kandidatovega osebnega dokumenta s sliko. Prav tako bo 11. 7. 2018 mogoč dvig obvestil kandidatov, ki so poleg poklicne mature opravljali še dodatni 5. predmet na splošni maturi.

Tajništvo mature bo 6. 7. 2018 in 11. 7. 2018 odprto do 12.ure.

Doris Furlan, za šolsko maturitetno komisijo