Mediji o nas: aranžerski tehnik in ekonomski tehnik

V aprilu 2018 sta bila v Primorskih novicah o naši šoli objavljena dva prispevka.

Aranžerji spremenili šolo in mesto

Letos so na Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana obeležili desetletnico programa aranžerskega tehnika. “S tem programom smo zadeli v črno. Ne le zato, ker je dovolj privlačen, da se dijaki vanj vpisujejo, ampak tudi zato, ker je ta program zelo spremenil našo šolo,” je povedal ravnatelj Dušan Štolfa.

Že od začetka programa so si zadali, da bodo dijakom nudili kar se da široko in praktično znanje. Tako sta si letos dijakinji 4. letnika Vanesa de Faveri in Tjaša Gregorn za maturitetno nalogo izbrali ureditev čisto prave delavnice. Prostor med srednjo in osnovno šolo, ki je veliko let služil kot skladišče, sta pod mentorstvom profesorja Sama Oniča preuredili v delavnico. (iz prispevka, Petra Mezinec, Primorske novice, 21. 4. 2018)

Sestavljajo robote in pišejo mobilne aplikacije

“Robotika je del odprtega kurikuluma na naši šoli …,” je pojasnil Dušan Štolfa, ravnatelj Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana. Najprej so dijaki  izdelali svoje robote in jih sprogramirali. Eden od robotov je znal prepoznavati barve, drugi je pozdravil, tretji se je vrtel glede na glasnost, pojasnijo dijaki. “Delali smo po skupinah, vsaka skupina je naredila po enega. Zanje smo morali napisati program,” je dejala dijakinja Tjaša Pegan.

Mentorica Lucija Filipčič Križaj je pojasnila, da so v drugi konferenci začeli z izdelovanjem različnih mobilnih aplikacij. Z eno od njih dijaki spoznavajo Srečka Kosovela, druga je namenjena orientaciji bodočih dijakov na šoli, s tretjo so skušali poenostaviti naročanje v šolski menzi pri Nebri. (iz prispevka, Petra Mezinec, Primorske novice, 24. 4. 2018)

Fotografije: Petra Mezinec