Tretji dan SPOTa 2018

Tudi tretji dan SPOT-a je bil za nas delaven. Pričeli smo ga z evalvacijo drugega dne. V okviru programa tretjega dne smo morali dijaki dokončati vse svoje naloge, jih oddat v spletno učilnico in predstaviti.

Ekonomci smo dokončali brošure, objavljali potek dneva na socialnih omrežjih (Facebook, Instagram, Twitter), naredili video o SPOT-u, urejali spletno stran …

Gimnazijci so dokončali svoje izdelke (animacija, scenarij za video …) za poslovni načrt, ki ga izdelujejo pri podjetniškem modulu.

Dijaki smo bili zelo kreativni, delavni in poslušni, naučili smo se veliko novih stvari in bili po besedah Timona Ledera nadpovprečni pri izdelavi animiranih filmov, v katerih smo se preizkusili 2. dan SPOT-a. Vseh izdelkov nismo dokončali, zato bomo z delom nadaljevali še pri pouku, saj nam je izredno zanimivo.

Tabor nam je bil zelo všeč zaradi razgibanega dela, pridobljenega znanja in obiska Slovenskega oglaševalskega festivala – SOF, nad katerim smo bili navdušeni.

Mentorice vsako leto z dijaki izvedejo evalvacijo, katere namen je izpopolniti in izboljšati nadaljnje SPOT-e. Tako se je tudi letošnji 15. SPOT končal z veliko pohvalami in s pozitivnimi kritikami ter z mnenji dijakov o celotnem poteku ter programu.

 

Kristi Kos, Melek Bajramoska, Marina Mihailović